VILLERS HANDBALL
1ère SEMAINE : du 19/10 AU 23/10/2020    
  lundi 19 mardi 20 mercredi 21 jeudi 22 vendredi 23 samedi 24 dimanche 25
9h-10h                            
                           
10h-11h     -13G     -13G     HANDFIT    
-18G     -18G    
11h-12h        
           
12h-13h                        
                       
13h-14h                        
                       
14h-15h         -18G            
                   
15h-16h                    
-13G                    
16h-17h         -17F
-18F
           
                   
17h-18h -17F           -17F
-18F
       
-15G -16F -15G -16F        
18h-19h        
       
19h-20h -18F SG1 SG1 SG1            
           
20h-21h            
Volley Loisirs SG2 SF1            
21h-22h            
           
22h-23h                            
                           
2ème SEMAINE : 26/10 AU 30/10/2017    
  lundi 26 mardi 27 mercredi 28 jeudi 29 vendredi 30 samedi 31 dimanche 01
9h-10h                            
Stage
-11 F/G
Stage
-15G
Stage
-16F
Stage
-13F
Stage
-13G
       
10h-11h        
       
11h-12h        
       
12h-13h                            
                           
13h-14h                         Match
SG3
Stage
-11 F/G
Stage
-15G
Stage
-16F
Stage
-13F
Stage
-13G
   
14h-15h    
   
15h-16h        
       
16h-17h -15G     -11G -18G -13F        
           
17h-18h            
-16F         -15G -17F
-18F
       
18h-19h         Match
SG2
   
           
19h-20h Loisirs -17F
-18F
SG1 SF1-2-3 SF2    
   
20h-21h Match
SF2
   
Volley SG2 SG2        
21h-22h            
           
22h-23h